Nóra Ružičková

Nóra RužičkováNóra Ružičková (1977, Bratislava) vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, kde od roku 2009 vyučuje na Katedre intermédií a multimédií.

Ako umelkyňa je aktívna v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Vo svojich výtvarných projektoch využíva rôzne média a formy vyjadrenia, v posledných rokoch sa venuje najmä výskumu inštitucionalizácie a kategorizácie umenia a vzťahov obrazu a textu.

Publikovala päť básnických zbierok: Mikronauti (1998, Drewo a srd), Osnova a útok (2000, Drewo a srd), Beztvárie (2004, vlastným nákladom), Parcelácia vzduchu (2007, Modrý Peter), Pobrežný výskum (2009, Ars Poetica) a knihu experimentálnej poézie a prózy Práce & Intimita (2012, Aspekt).

~

Nóra Ružičková (born 1977, Bratislava) has studied painting and graphics at the Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, and since 2009 has been teaching there at the Department of Intermedia and Multimedia.

As an artist she is active in the fields of visual art and literature. In her visual arts projects she uses different mediums and forms of expression; in the last years she has been particularly interested in examining the institutionalization and categorization of art and the relationship between art and text.

She is the author of five poetry collections: Mikronauti (1998, Drewo a srd), Osnova a útok (2000, Drewo a srd), Beztvárie (2004, self-published), Parcelácia vzduchu (2007, Modrý Peter), Pobrežný výskum (2009, Ars Poetica) and the book of experimental poetry and prose Práce & Intimita (2012, Aspekt).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s