Sophia Disgrace

Sophia Disgrace_2

Sophia Disgrace

DISGRACE – „skutek, osoba nebo věc, která vzbuzuje stud, výčitky, či nemilost, případně je hanebná či ostudná“.

Sophia Disgrace je modelka, herečka a performerka žijící v Londýně. Její tvorba vyšla v celé řadě periodik a opakovaně bývá v souvislosti se svou hereckou kariérou zmiňována na serveru IMDB. Pravidelně vystupuje po celém světě a je také vystavovanou výtvarnicí a vydávanou spisovatelkou.

„Noční úvahy a útěšná nostalgie“ S.D

Oficiální facebooková stránka: https://www.facebook.com/pages/Sophia-Disgrace/161529919200

Fotografie: Otto Bohne

~

Sophia Disgrace

DISGRACE – ‘a person, act, or thing that causes shame, reproach, or dishonor or is dishonorable or shameful’.

Sophia Disgrace is a London based model, actress and performer. She has been widely published and is repeatedly credited on IMDB in relation to her acting career. She regularily performs across the world and is also an exhibited artist and published writer.

‘Nightime musings and evocative solace’ S.D

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Sophia-Disgrace/161529919200

Photo: Otto Bohne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s