Kimberly Campanello

Kimberly Campanello má americké a irské občanství a působí v Kimberly CampanelloDublinu a Londýně. Debutová sbírka Consent jí vyšla v květnu 2013 v nakladatelství Doire Press. V roce 2011 vydalo nakladatelství Wurm Press její básně Spinning Cities. V květnu vyjde u New Dublin Press v limitovaném nákladu litografická sbírka Imagines, která zahrne její básně a hudební partitury Benjamina Dwyera. Hlavním tématem budou starobylé kamenorytiny sheela-na-gig (rytiny zobrazující ženské postavy s odhaleným přirozením). Produkuje ji Distinctive Repetition Design Studio. Knihu doplní nahrávka s hudbou v provedení violisty Gartha Knoxe a poezií Campanellové. V září vydá u zimZalla Avant Objects další projekt MOTHERBABYHOME.

~

Kimberly Campanello is a dual American
and Irish citizen based in Dublin and London. Her first collection Consent was published by Doire Press in May 2013. Her pamphlet Spinning Cities was published by Wurm Press in 2011. In May, New Dublin Press will release imagines, a limited edition lithograph of poems by Campanello and musical scores by Benjamin Dwyer focusing on the ancient sheela-na-gig stone carvings. It will be produced by Distinctive Repetition Design Studio and include an audio recording of Garth Knox (viola) and Campanello’s poetry. In September, zimZalla Avant Objects will publish MOTHERBABYHOME.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s