O nás

Ředitelka: Olga Pek

Organizační tým: Louis Armand, Arwen Bird, Ondřej Buddeus, Ewelina Chiu, Jaromír Lelek, Ian Mikyska, David Vichnar

Kurátorka video instalace: Ewelina Chiu

Hudební dramaturgie: Ewelina Chiu, Ian Mikyska

Logo: Michaela Casková

Redesign a grafika: Anastasia Vrublevská

Videoznělka: Michaela Casková a KinoCirkus (Adam Široký a Jan Horký)

Produkční tým: Arwen Bird, David Koranda, Elizabet Kovačeva, Jaromír Lelek, Tereza Novická

Web a média: Sumin Kim, Olga Pek

Dobrovolníci: bude doplněno

Překladatelé: Denisa Šebestová, bude doplněno

Fotografie: Prokop Jelínek

Organizováno ve spolupráci s časopisem pro současnou poezii Psí víno, platformou Displej.eu a řadou pravidelných básnických čtení Vermin on the Mount.

Festival se koná díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu Hlavního města Prahy, Linhartovy nadace, galerie tranzitdisplay, Ministerstva zahraničních věcí Irska, Maďarského institutu v Praze, nizozemské nadace Letterenfonds a Literárného informačného centra v Bratislavě.

Mediální partneři:  A2, Tvar, VLAK, Litteraria Pragensia

Kontakt: praguemicrofestival@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/PrazskyMicrofestival

Prague International Microfestival (PMF) vznikl ve snaze přivést k životu Prague International Poetry Festival, který se konal v roce 2004 a s více než 40 autory z více než 20 zemí byl podstatnou událostí v rozsahu Festivalu spisovatelů Praha. Jedním z cílů Prague International Poetry Festivalu bylo zůstat ve spojení s místní kulturou a poskytnout prostor k dialogu mezi spisovateli a publikem.

Historie samotného Prague Microfestivalu se datuje od dubna 2009. Od té doby se PMF rozvinul v plně dvojjazyčnou, živou a dynamicky rostoucí pražskou platformu, která se stala místem vystoupení mnoha význačných autorů ze 16 zemí světa (a toto číslo stále roste). Mezi ně patří například Alice Notley (džitelka Pulitzerovy ceny za rok 1998 a laureátka Ceny Lenore Marshallové z roku 2007), americká konceptuální básnířka a enfant terrible globální scény Vanessa Place, Pierre Joris (v roce 2005 oceněný cenou PEN za překlad díla Paula Celana), Barrett Watten (laureát Ceny Reného Welleka z roku 2004), Keston Sutherland, Paal Bjelke Andersen a další. Ti četli bok po boku se zajímavými experimentálními tvůrci z Čech, jak těmi zavedenými (jako například Jaromír Typlt, držitel Ceny Jiřího Ortena z roku 1994), tak mladými (Ondřej Buddeus, laureát Ceny Magnesia Litera z roku 2014).

Cíl PMF je dvojí: poskytovat české literární scéně životodárné impulsy ze současné zahraniční tvorby (doposud se festival zabýval například jazykově experimentální poezií, intermediální tvorbou, konceptuální poezií, básnickou performancí a básnickým kolektivem) a umístit Prahu zpět na mapu světových avantgardních metropolí. Navzdory své rostoucí důležitosti v kontextu evropské scény PMF zůstává začleněn do místní kultury a jeho přátelská atmosféra vybízí k dialogu mezi nejlepšími současnými tvůrci z Evropy i celého světa s místními spisovateli, studenty a návštěvníky z řad široké veřejnosti. PMF je dlouhodobě místem navazování kontaktů mezi autory, nakladateli, periodiky, organizátory kulturních akcí, překladateli a akademiky a nastartoval tvůrčí dráhu několika mladých překladatelů, kulturních pracovníků a umělců.

Pro více informací o historii PMF můžete navštívit stránky starších ročníků.

Prague Microfestival 2014

Prague Microfestival 2013

Prague Microfestival 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s