Petr Váša

Jasná PákaPetr Váša (1965) se narodil v Brně, vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě (1988) a založil následující hudební skupiny: Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-Beat (1990). ). Po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví (od roku 1991 performance a nahrávky, od r. 1992 kresby, vizuální poezie, od 1993 vede kurzy a workshopy na různých uměleckých školách a festivalech).

Mimo jiné vydal sbírku básní a kreseb doplněnou o audiokazetu s názvem Texty, básně, poemes physiques (Maťa/Black Point 1994) a CD Cirkus-Chaos-Minaret (Wolf Records 1998), zvukově-vizuální “definici” žánru fyzické poezie. Po několika letech sólového působení založil v roce 1999 skupinu Ty syčáci, s níž dosud vydal alba Máj v dubnu (2000), Lék a jed (2001), Samota, sláva, smrt a spása (2002), Lišák je lišák (2005), Bum bum bum (2007), Krása (2010) and Eldorado (2013; vše Indies Records). V roce 2005 vydal ilustrovanou sbírku básní Návrat Plavce Jindřicha (Petrov) a v roce 2007 na CD antologii fyzické poezie Manifesto (Black Point). V roce 2008 publikoval na svém webu video story fyzického básnictví In Motion, ztvárňující příběh fyzické poezie, a od roku 2009 tamtéž prezentuje svou práci formou obrázkových knih. Své zkušenosti shrnul v knize doprovázené DVD Fyzické básnictví (“historie, fantazie, teorie a praxe”) (Host, 2011).

~

Petr Váša was born in Brno (1965), graduated with a degree in Art History at Brno University (1988), and founded the following music bands: Z kopce (1985), Oąklid (1987), and A-Beat (1990). After the end of their activities, he devoted himself primarily to the project of physical poetry (from 1991 – performances and recordings, from 1992 – drawings, visual poems, from 1993 – courses and workshops at various art schools and festivals).
He published, among others, a book of poetry and drawings with an accompanying audio cassette calledTexty, básně, poemes physiques (Lyrics, poems, physial poems; Maťa/Black Point 1994) and a CD called Cirkus-Chaos-Minaret (Wolf Records 1998), a sound/visual “definition” of the physical poetry genre. After a years of solo performing, he founded the band Ty Syčáci (1999), with whom he released to date the albums Máj v dubnu(May in April; 2000), Lék a jed (Medicine and Poison; 2001), Samota, sláva, smrt a spása (Solitude, Glory, Death, Salvation; 2002), Lišák je lišák (The Fox is a Fox; 2005), Bum bum bum (Boom Boom Boom; 2007), Krása(Beauty; 2010)
and Eldorado (2013; all released on Indies Records). In 2005 he published illustrated book of poems Návrat Plavce Jindřicha (The Return of Henry the Swimmer; Petrov) and in 2007 CD anthology of physical poetry Manifesto (Black Point). In 2008 he published on his website video story of physical poetry In Motion and from 2009 he presents at the same place his art work in the form of pictorial books. He resumed his experiences in book and DVD Fyzické básnictví (Physical Poetry, „history, fantasy, theory and praxis“; Host 2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s