Rike Scheffler

Rike Scheffler

Rike Scheffler žije v Berlíně a její tvorba se pohybuje na pomezí poezie a hudby. Publikovala v řadě časopisů a antologií a upravuje své práce pro jevištní provedení do podoby koláží z písní, textů a zvuků. V roce 2014 jí v nakladatelství kookbooks Verlag vyšla sbírka básní der rest ist resonanz. Je finalistkou 20. ročníku soutěže Open Mike a držitelkou grantu nadace Brandenburger Tor. Pro Festival of Future Nows vedený Olafurem Eliassonem organizovala básnické vstupy Words That Hurt. Scheffler je spoluzakladatelkou básnického seskupení G13, skupiny autorů, kteří propojují poezii s experimentálními jevištními vystoupeními a organizují otevřené autorské dílny, jejichž cílem je podporovat sounáležitost a kritickou interakci mezi autory. V současné době pracuje se skladatelem Claudiem Puntinem na opeře.

~

Rike Scheffler, based in Berlin, creates work at the intersection of poetry and music. She has published work in many journals and anthologies and has set this work in song, text, and tone collages for the stage. Her poetry collection der rest ist resonanz appeared in 2014 from kookbooks Verlag. Scheffler was a finalist at the 20th Open Mike and a grant recipient of the Stiftung Brandenburger Tor. She curated the poetry interventions words that hurt at Olafur Eliasson’s festival of future nows. Scheffler co-found the poetry collective G13, a group of writers who bring together poetry with experimental stage productions and organise open writing workshops in an effort to encourage solidarity and a critical exchange among authors. She is currently working on an opera with composer Claudio Puntin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s