Phil Shoenfelt

Phil Shoenfelt photo 7 (compressed) Zuzana Oplatková

Phil Shoenfelt je britský hudebník, básník a romanopisec, který od roku 1995 žije v Praze. Je veteránem britské a newyorské punkové a post-punkové scény a na počátku 80. let byl frontmanem newyorské kapely Khmer Rouge. K dnešnímu datu mu vyšlo celkem 15 CD u různých nezávislých nahrávacích labelů, stejně jako několik EP desek a singlů. Mimo svou hudební tvorbu Phil publikoval také čtyři knihy: Junkie Love; The Green Hotel; Stripped – Book One; a Magdalena – Books One & Two (ve spolupráci s Kateřinou Piňosovou). Junkie Love nejprve vyšla v českém překladu jako Feťácká láska a mezi českými čtenáři se stala jakousi kultovní knihou. V angličtině poprvé vyšla v nakladatelství Twisted Spoon Press a záhy se dočkala ocenění Firecracker Alternative Book Award (New York, 2002). V současnosti Phil pracuje na knižní trilogii s názvem Stripped, zasazené do New Yorku konce 70. a začátku 80. let. Stripped se odehrává na pozadí rockových klubů jako CBGBs a v násilím a drogami zamořených ulicích Alphabet City, kde vypravěč žije se svou manželkou, striptýzovou tanečnicí. Vtahovaný maelstromem sexu, heroinu a zkaženého jednání, vypravěč pochybuje o všem a nakonec neuvěří ničemu. Je to dlouhá cesta až na samé dno, během níž se přihodí mnoho bizarních a magických událostí. Philova tvorba se také objevila v periodicích a antologiích jako je Gargoyle, Prague Literary Review, The Return of Král Majáles, Optimism, Hele, Blatt, The Outlaw Poetry Network, From A Terrace In Prague, Erotika – Drogen und Sexualita, Apple Of The Eye, Morgana, Vlna a Vlak.

~

Phil Shoenfelt is an English musician, poet and novelist who has lived in Prague since 1995. He is a veteran of the UK and New York punk and post-punk scenes, and during the early 1980’s was frontman for the New York band Khmer Rouge. To date he has had a total of 15 CDs released on various independent record labels, as well as several Eps and singles. In addition to his music, Phil has had four books published: Junkie Love; The Green Hotel; Stripped – Book One; and Magdalena – Books One & Two (a collaboration with Kateřina Piňosová). Junkie Love was first published in Czech translation as Feťácká Láska, and has become something of a cult book for Czech readers. The book was published for the first time in English by Twisted Spoon Press, and went on to win a Firecracker Alternative Book Award (NYC, 2002). At present, Phil is working on a trilogy of books called Stripped, set in late 70s/early 80s New York. Stripped is set against a backdrop of rock clubs like CBGBs, and the violent, drug-infested streets of Alphabet City, where the narrator lives with his striptease dancer wife. Sucked into a maelstrom of sex, heroin and bad behaviour, he questions everything and ends up believing in nothing. It’s a long way down to the bottom, and many bizarre and magical things happen en route. Phil’s writing has also appeared in publications and collections such as Gargoyle, Prague Literary Review, The Return of Král Majáles, Optimism, Hele, Blatt, The Outlaw Poetry Network, From A Terrace In Prague, Erotika – Drogen und Sexualita, Apple Of The Eye, Morgana, Vlna and Vlak.

(Photo: Zuzana Oplatková)