Home

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL 2015

Prague International Microfestival je festival poezie, který do Prahy každoročně přináší to nejzajímavější ze současné experimentální a intermediální poezie. Sedmý ročník PMF se koná od pondělí 18. do středy 20. května 2015 s předvečerem nezávislé anglofonní tvorby v neděli 17. května. Dramaturgové festivalu letos tematicky zabrousili na pole fónické poezie a tvorby na hranici mezi textem a hudbou. Mimoto festival představí i současné především německé tvůrce z projektu Displej.eu. Na co přesně se můžete těšit?

Program / Doprovodné události / Autoři / O nás


Prague International Microfestival is an annual poetry festival bringing to Prague the best from contemporary experimental and intermedia poetry. Its 7th installment will take place between Monday 18 May and Wednesday 20 May 2015 and will be prefaced by a warm-up independent Anglophone prose night on Sunday 17 May. This year, the festival dramaturgs have ventured into the field of sound poetry and work between text and music. Additionally, PMF will showcase contemporary (not only) German poets from the Displej.eu project. What can you be looking forward to?

Program / Accompanying events / Authors / About us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Program (CZ)

NEDĚLE 17.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – VERMIN ON THE MOUNT MEETS VLAK

19:00, Theatre NOD, vstupné 100 Kč + revue VLAK zdarma, jazyk: ENG

Hudba: Phil Shoenfelt a David Babka, Happy Funeral, DJ Count Portmon

Fb event: https://www.facebook.com/events/355454351326062/

Předvečer mezinárodního festivalu pro inovativní poezii skládá hold nezávislé prozaické tvorbě. Jima Rulanda ze San Diega doprovodí pražští a britští autoři Louis Armand, Morgan Childs, Sophia Disgrace, Phil Shoenfelt, Thor Garcia, Ken Nash a Damien Ober. Následuje křest mezinárodní revue VLAK a festivalové videoinstalace. Doprovází kapela Happy Funeral, duo Phil Shoenfelt a David Babka a DJ Count Portmon.


PONDĚLÍ 18.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – VEČER FÓNICKÉ POEZIE

19:00, Chill out zone NOD, entry 80 Kč, jazyk: CZ & ENG

Hudba: Ježíš táhne na Berlín

Fb event: https://www.facebook.com/events/1382159322108195/

Zahajovací večer mezinárodního festivalu pro inovativní poezii představí domácí a světové klasiky fónické poezie. Po boku nizozemské legendy Jaapa Blonka vystoupí český zakladatel fyzického básnictví Petr Váša, zazní syrový hlasový projev Maďarky Kingy Tóth i zpěvná a přece radikální poezie Irky Kimberly Campanello. Program završí kultovní duo Ježíš táhne na Berlín.


ÚTERÝ 19.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – VEČER KONCEPTUÁLNÍ HUDBY A TEXTU

19:00, Theatre NOD, entry 80 Kč, jazyk: CZ & ENG

Hudba: TEVE

Fb event: https://www.facebook.com/events/1430821557218792/

Druhý večer mezinárodního festivalu pro inovativní poezii zahájí australský avantgardista Philip Hammial a čtení začleňující kolektivní twitterovou báseň v Irsku žijícího Kypřana Christodoulose Makrise. Druhá půle večera nabídne jedinečné pásmo slovních skladeb, klasického zpěvu a experimentální hudby od dua skladatelů Samuela Vriezena z Nizozemí a Iana Mikysky z Prahy, které doprovodí improvizační soubor Stratocluster. Jako pocta německé konceptuální umělkyni Hanně Darboven zazní i skladba “A House for Hanne Darboven,” kterou otextoval Louis Armand. Program zakončí indie-folkový TEVE.


STŘEDA 20.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – ČTENÍ DISPLEJ.EU

19:00, Theatre NOD, vstup 80 Kč, jazyk: CZ, ENG & GER

Hudba: Tarnovski (Gurun Gurun) DJ set

Fb event: https://www.facebook.com/events/1624839567750328/

Třetí a poslední večer mezinárodního festivalu pro inovativní poezii představí česko-slovensko-německý projekt Displej.eu, který do Prahy přivádí experimentální tvůrce mladší generace. Vycházející hvězdu německé poezie Ricka Reuthera a tvůrkyni zvukových koláží Rike Scheffler z Německa doplní slovenská výtvarnice a básnířka Nóra Ružičková a český básník Martin Poch, který své síly pro PMF spojil s umělcem Alešem Loziakem. Večer završí Jára Tarnovski z uskupení Gurun Gurun (electronica).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Accompanying Events

VIDEOINSTALLATION / VIDEOINSTALACE

Po dobu trvání festivalu bude v prostoru videogalerie NOD zdarma ke shlédnutí krátkodobá instalace video artu a video poezie zkoumající interaktivní technologie, práci s typografií atd.

Over the course of the festival there will be a short-term free videoinstallation in the spaces of the video gallery NOD which will present works of video art and video poetry exploring interactive technologies, typography etc.

Kurátoři / Curators: Ewelina Chiu et. al.


PUBLIC DEBATES / VEŘEJNÉ DISKUZE

Abychom lépe představili témata festivalu, připravili jsme pro vás dvě veřejné diskuze, kde se můžete setkat s básníky z festivalu.

To introduce the topic of the festival better, we have prepared two public debates for you where you can also meet the festival poets.


MONDAY / PONDĚLÍ 18.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – DEBATE ON SOUND POETRY

16:00, tranzitdisplay, entry free / vstupné zdarma, language / jazyk: ENG

Fb event: https://www.facebook.com/events/1638776103008666/

Básníci Jaap Blonk, Petr Váša a Samuel Vriezen diskutují o fonické poezii v tvůrči praxi. Moderuje Ian Mikyska.

The poets Jaap Blonk, Petr Váša and Samuel Vriezen discuss sound poetry as a creative practice. Moderated by Ian Mikyska.


TUESDAY / ÚTERÝ 19.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – DEBATE ON TRANSLOCAL WRITING

16:00, tranzitdisplay, entry free / vstupné zdarma, language / jazyk: ENG

Fb event: https://www.facebook.com/events/1633681780186661/

Spisovatelé Louis Armand, Christodoulos Makris a Phil Hammial diskutují o psaní v mezerách mezi národními literaturami, tedy o tvorbě takzvaných translokálních autorů. Moderují David Vichnar a Olga Pek.

The writers Louis Armand, Christodoulos Makris and Phil Hammial debate on writing in-between the national literatures, i.e. writing as a so-called translocal writer. Moderated by David Vichnar and Olga Pek.


PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL ON THE ROAD

V rámci festivalu se také uskuteční čtení v Berlíně, Brně, Ostravě a Londýně.

As part of the festival, readings will also happen in Berlin, Brno, Ostrava and London.

 

VLAK 5 / VERMIN ON THE MOUNT BERLIN: 15 May 2015, Normal Bar, 19:00

Fb event: https://www.facebook.com/events/1575784012694506/

VLAK 5 / VERMIN ON THE MOUNT BRNO: 16 May, Skleněná louka, 19:00

Fb event: https://www.facebook.com/events/389511421173417/

VLAK 5 / VERMIN ON THE MOUNT LONDON: 23 May, Top Office Machines, 19:00

Fb event: https://www.facebook.com/events/371778479674361/

 
DOZVUKY PRAGUE MICROFESTIVALU:

 
SAMUEL VRIEZEN a STRATOCLUSTER v galerii PLATO – 21. května, OSTRAVA

http://plato-ostrava.cz/samuel-vriezen-nl-a-stratocluster-cz/

Fb event: https://www.facebook.com/events/829646827127009/ and https://www.facebook.com/events/1437652753217423/

 
SAMUEL VRIEZEN a STRATOCLUSTER na Skleněné louce – 22. května, BRNO

Fb event: https://www.facebook.com/events/1429620610689036/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Program (EN)

SUNDAY 17.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – VERMIN ON THE MOUNT MEETS VLAK

19:00, Theatre NOD, entry 100 Kč + revue VLAK for free, language: ENG

Music: Phil Shoenfelt a David Babka, Happy Funeral, DJ Count Portmon

Fb event: https://www.facebook.com/events/355454351326062/

The warm-up PMF night will celebrate independent prose writing. Jim Ruland from San Diego will be accompanied by Prague- and Britain-based writers such as Louis Armand, Morgan Childs, Sophia Disgrace, Phil Shoenfelt, Thor Garcia, Ken Nash and Damien Ober; followed by the launches of the international revue VLAK and festival videoinstallation. Music by Happy Funeral, the duo Phil Shoenfelt and David Babka and DJ Count Portmon.


MONDAY18.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – SOUND POETRY NIGHT

19:00, Chill out zone NOD, entry 80 Kč, langauge: CZ & ENG

Music: Ježíš táhne na Berlín

Fb event: https://www.facebook.com/events/1382159322108195/

The opening PMF night will feature the legends of Czech and international sound poetry. The Dutch classic of sound poetry Jaap Blonk will perform alongside the Czech founder of physical poetry Petr Váša. You will also have the chance to hear the raw voice compositions by Kinga Tóth (Hungary) and the melodic yet radical poetry by the Ireland-based poet Kimberly Campanello. The program closes with music by Czech cult duo Ježíš táhne na Berlín.


TUESDAY 19.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – CONCEPTUAL MUSIC AND TEXT NIGHT

19:00, Theatre NOD, entry 80 Kč, language: CZ & ENG

Music: TEVE

Fb event: https://www.facebook.com/events/1430821557218792/

The second PMF night will start off with the Australian avant-gardist Philip Hammial and a reading incorporating a live mass-collaboration Twitter poem by the Ireland-based Cypriot Christodoulos Makris. The second half of the evening comprises a unique series of verbal compositions, classical singing and experimental music by Samuel Vriezen from Netherlands and Ian Mikyska from Prague, two composers who will be accompanied by the improvisation collective Startocluster. The composition “A House for Hanne Darboven,” with text by Louis Armand, will be performed as a homage to the German conceptual artist. The night wraps up with indie-folk by TEVE.


WEDNESDAY 20.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – DISPLEJ.EU READING

19:00, Theatre NOD, entry 80 Kč, language: CZ, ENG & GER

Music: Tarnovski (Gurun Gurun) DJ set

Fb event: https://www.facebook.com/events/1624839567750328/

The third and also the closing PMF night will present the Czech-Slovak-German project Displej.eu which brings to Prague experimental poets of younger generation. The rising star of German poetry scene Rick Reuther and the creator of sound collages Rike Scheffler from Germany will complement the Slovak visual artist and poet Nóra Ružičková and the Czech poet Martin Poch who will join his powers with the video artist Aleš Loziak. The evening closes off with Jára Tarnovski of the electronica collective Gurun Gurun.

One thought on “Program (EN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Jaap Blonk

Jaap Blonk

Jaap Blonk (narozen 1953 ve Woerdenu, Holandsko) je skladatel-samouk, performer a básník. Studoval matematiku a muzikologii, ale studia nedokončil. Na konci 70. let začal hrát na saxofon a skládat hudbu. O několik let později si uvědomil svůj potenciál pro práci s hlasem, zprvu při recitaci poezie, posléze začal vystupovat s improvizacemi a vlastními skladbami. Téměř po dvě desetiletí mu byl základním prostředkem objevování a rozvíjení nových zvuků právě hlas. Okolo roku 2000 začal Blonk pracovat s elektronikou, nejdříve pracoval s nahrávkami svého hlasu, poté se začal věnovat i čistě syntetickému zvuku.  Roku 2006 přestal na rok vystupovat. S novým zájmem se tehdy vrátil k matematice a zkoumá možnosti algoritmické kompozice při skládání hudby, v animaci a poezii.

Jako vokalista je Jaap Blonk jedinečný svým charismatickým vystupováním a až dětsky svobodným pojetím improvizace, zároveň ale důsledně ctí strukturu vystoupení. Vystupoval po celém světě, na všech kontinentech. Použití elektroniky jeho koncerty výrazně obohacuje a rozšiřuje jim záběr.

Kromě sólových vystoupení spolupracoval s mnoha hudebníky a formacemi z oblasti současné a improvizované hudby, např. s Majou Ratke, Matsem Gustafssonem, Joan La Barbara, The Ex, Nizozemským dechovým orchestrem a The Ebony Band. Uvedl v premiéře několik skladeb německé skladatelky Caroly Bauckholt, včetně jedné skladby pro hlas a orchestr. Na objednávku festivalu Donaueschinger Musiktage napsal v roce 2002 sólovou skladbu pro hlas. Několikrát spolupracoval s digitálním vizuálním umělcem Golanem Levinem.

Blonk pracuje pro rozhlas a televizi, je autorem několika rozhlasových her. Vytváří také velkoformátové verze svých partitur, které vystavuje.
Vlastní hudební vydavatelství Kontrans, které dosud vydalo 21 nahrávek. Další Blonkovy nahrávky vyšly u vydavatelství Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records a Scumbag Relations.
V roce 2012 vydal knihu a CD Traces of Speech (Hybriden-Verlag, Berlín). V srpnu 2013 vyšel pod názvem KLINKT obsáhlý výbor z jeho zvukové poezie ve formě knihy a dvou CD.

~

Jaap Blonk (born 1953 in Woerden, Holland) is a self-taught composer, performer and poet. He went to university for mathematics and musicology but did not finish those studies. In the late 1970s he took up saxophone and started to compose music. A few years later he discovered his potential as a vocal performer, at first in reciting poetry and later on in improvisations and his own compositions. For almost two decades the voice was his main means for the discovery and development of new sounds. From around the year 2000 on Blonk started work with electronics, at first using samples of his own voice, then extending the field to include pure sound synthesis as well. He took a year off of performing in 2006. As a result, his renewed interest in mathematics made him start a research of the possibilities of algorithmic composition for the creation of music, visual animation and poetry.

As a vocalist, Jaap Blonk is unique for his powerful stage presence and almost childlike freedom in improvisation, combined with a keen grasp of structure. He has performed around the world, on all continents. With the use of live electronics the scope and range of his concerts has acquired a considerable extension.

Besides working as a soloist, he collaborated with many musicians and ensembles in the field of contemporary and improvised music, like Maja Ratkje, Mats Gustafsson, Joan La Barbara, The Ex, the Netherlands Wind Ensemble and the Ebony Band. He premiered several compositions by the German composer Carola Bauckholt, including a piece for voice and orchestra. A solo voice piece was commissioned by the Donaueschinger Musiktage 2002. On several occasions he collaborated with visual computer artist Golan Levin.
Blonk’s work for radio and television includes several commissioned radio plays. He also makes larger-scale drawings of his scores, which are being exhibited.

He has his own record label, Kontrans, featuring a total of 21 available releases so far. Other Blonk recordings appeared on Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records and Scumbag Relations.
His book/CD ‘Traces of Speech’ was published in 2012 by Hybriden-Verlag, Berlin. A comprehensive collection of his sound poetry came out as a book with 2 CDs in August, 2013, entitled “KLINKT”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Jaap Blonk

Jaap Blonk

Jaap Blonk (narozen 1953 ve Woerdenu, Holandsko) je skladatel-samouk, performer a básník. Studoval matematiku a muzikologii, ale studia nedokončil. Na konci 70. let začal hrát na saxofon a skládat hudbu. O několik let později si uvědomil svůj potenciál pro práci s hlasem, zprvu při recitaci poezie, posléze začal vystupovat s improvizacemi a vlastními skladbami. Téměř po dvě desetiletí mu byl základním prostředkem objevování a rozvíjení nových zvuků právě hlas. Okolo roku 2000 začal Blonk pracovat s elektronikou, nejdříve pracoval s nahrávkami svého hlasu, poté se začal věnovat i čistě syntetickému zvuku.  Roku 2006 přestal na rok vystupovat. S novým zájmem se tehdy vrátil k matematice a zkoumá možnosti algoritmické kompozice při skládání hudby, v animaci a poezii.Jako vokalista je Jaap Blonk jedinečný svým charismatickým vystupováním a až dětsky svobodným pojetím improvizace, zároveň ale důsledně ctí strukturu vystoupení. Vystupoval po celém světě, na všech kontinentech. Použití elektroniky jeho koncerty výrazně obohacuje a rozšiřuje jim záběr.

Kromě sólových vystoupení spolupracoval s mnoha hudebníky a formacemi z oblasti současné a improvizované hudby, např. s Majou Ratke, Matsem Gustafssonem, Joan La Barbara, The Ex, Nizozemským dechovým orchestrem a The Ebony Band. Uvedl v premiéře několik skladeb německé skladatelky Caroly Bauckholt, včetně jedné skladby pro hlas a orchestr. Na objednávku festivalu Donaueschinger Musiktage napsal v roce 2002 sólovou skladbu pro hlas. Několikrát spolupracoval s digitálním vizuálním umělcem Golanem Levinem.

Blonk pracuje pro rozhlas a televizi, je autorem několika rozhlasových her. Vytváří také velkoformátové verze svých partitur, které vystavuje.
Vlastní hudební vydavatelství Kontrans, které dosud vydalo 21 nahrávek. Další Blonkovy nahrávky vyšly u vydavatelství Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records a Scumbag Relations.
V roce 2012 vydal knihu a CD Traces of Speech (Hybriden-Verlag, Berlín). V srpnu 2013 vyšel pod názvem KLINKT obsáhlý výbor z jeho zvukové poezie ve formě knihy a dvou CD.

~

Jaap Blonk (born 1953 in Woerden, Holland) is a self-taught composer, performer and poet. He went to university for mathematics and musicology but did not finish those studies. In the late 1970s he took up saxophone and started to compose music. A few years later he discovered his potential as a vocal performer, at first in reciting poetry and later on in improvisations and his own compositions. For almost two decades the voice was his main means for the discovery and development of new sounds. From around the year 2000 on Blonk started work with electronics, at first using samples of his own voice, then extending the field to include pure sound synthesis as well. He took a year off of performing in 2006. As a result, his renewed interest in mathematics made him start a research of the possibilities of algorithmic composition for the creation of music, visual animation and poetry.

As a vocalist, Jaap Blonk is unique for his powerful stage presence and almost childlike freedom in improvisation, combined with a keen grasp of structure. He has performed around the world, on all continents. With the use of live electronics the scope and range of his concerts has acquired a considerable extension.

Besides working as a soloist, he collaborated with many musicians and ensembles in the field of contemporary and improvised music, like Maja Ratkje, Mats Gustafsson, Joan La Barbara, The Ex, the Netherlands Wind Ensemble and the Ebony Band. He premiered several compositions by the German composer Carola Bauckholt, including a piece for voice and orchestra. A solo voice piece was commissioned by the Donaueschinger Musiktage 2002. On several occasions he collaborated with visual computer artist Golan Levin.
Blonk’s work for radio and television includes several commissioned radio plays. He also makes larger-scale drawings of his scores, which are being exhibited.

He has his own record label, Kontrans, featuring a total of 21 available releases so far. Other Blonk recordings appeared on Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records and Scumbag Relations.
His book/CD ‘Traces of Speech’ was published in 2012 by Hybriden-Verlag, Berlin. A comprehensive collection of his sound poetry came out as a book with 2 CDs in August, 2013, entitled “KLINKT”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Petr Váša

Jasná PákaPetr Váša (1965) se narodil v Brně, vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě (1988) a založil následující hudební skupiny: Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-Beat (1990). ). Po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví (od roku 1991 performance a nahrávky, od r. 1992 kresby, vizuální poezie, od 1993 vede kurzy a workshopy na různých uměleckých školách a festivalech).

Mimo jiné vydal sbírku básní a kreseb doplněnou o audiokazetu s názvem Texty, básně, poemes physiques (Maťa/Black Point 1994) a CD Cirkus-Chaos-Minaret (Wolf Records 1998), zvukově-vizuální “definici” žánru fyzické poezie. Po několika letech sólového působení založil v roce 1999 skupinu Ty syčáci, s níž dosud vydal alba Máj v dubnu (2000), Lék a jed (2001), Samota, sláva, smrt a spása (2002), Lišák je lišák (2005), Bum bum bum (2007), Krása (2010) and Eldorado (2013; vše Indies Records). V roce 2005 vydal ilustrovanou sbírku básní Návrat Plavce Jindřicha (Petrov) a v roce 2007 na CD antologii fyzické poezie Manifesto (Black Point). V roce 2008 publikoval na svém webu video story fyzického básnictví In Motion, ztvárňující příběh fyzické poezie, a od roku 2009 tamtéž prezentuje svou práci formou obrázkových knih. Své zkušenosti shrnul v knize doprovázené DVD Fyzické básnictví (“historie, fantazie, teorie a praxe”) (Host, 2011).

~

Petr Váša was born in Brno (1965), graduated with a degree in Art History at Brno University (1988), and founded the following music bands: Z kopce (1985), Oąklid (1987), and A-Beat (1990). After the end of their activities, he devoted himself primarily to the project of physical poetry (from 1991 – performances and recordings, from 1992 – drawings, visual poems, from 1993 – courses and workshops at various art schools and festivals).
He published, among others, a book of poetry and drawings with an accompanying audio cassette calledTexty, básně, poemes physiques (Lyrics, poems, physial poems; Maťa/Black Point 1994) and a CD called Cirkus-Chaos-Minaret (Wolf Records 1998), a sound/visual “definition” of the physical poetry genre. After a years of solo performing, he founded the band Ty Syčáci (1999), with whom he released to date the albums Máj v dubnu(May in April; 2000), Lék a jed (Medicine and Poison; 2001), Samota, sláva, smrt a spása (Solitude, Glory, Death, Salvation; 2002), Lišák je lišák (The Fox is a Fox; 2005), Bum bum bum (Boom Boom Boom; 2007), Krása(Beauty; 2010)
and Eldorado (2013; all released on Indies Records). In 2005 he published illustrated book of poems Návrat Plavce Jindřicha (The Return of Henry the Swimmer; Petrov) and in 2007 CD anthology of physical poetry Manifesto (Black Point). In 2008 he published on his website video story of physical poetry In Motion and from 2009 he presents at the same place his art work in the form of pictorial books. He resumed his experiences in book and DVD Fyzické básnictví (Physical Poetry, „history, fantasy, theory and praxis“; Host 2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ken Nash

Ken Nash

Ken Nash je americký umělec, ilustrátor, animátor, hudebník a spisovatel, žije v Praze. Založil projekt autorských čtení Alchemy Reading & Performance Series a vydal dvě původní alba, Magic Squirrels (2009) and Human Creatures (2013). Je autorem sbírky krátkých próz The Brain Harvest: Autobiographical Narratives and Other Fictions (Equus Press, 2012). Jeho kniha pro začínající čtenáře, nazvaná Never Give Your Heart to Rebecca Peterson, Because She’s a Tramp, se nejspíše dokončení nedočká.

~

Ken Nash is an American artist, illustrator, animator, musician and writer based in Prague. He is the founder of the Alchemy Reading & Performance Series and has created two albums of original music, Magic Squirrels (2009) and Human Creatures (2013). His collection of short fiction “The Brain Harvest: Autobiographical Narratives and Other Fictions” was published by Equus Press (2012). His book for early readers “Never Give Your Heart to Rebecca Peterson, Because She’s a Tramp” will probably never be written.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Christodoulos Makris

Christodolous Makris

Christodoulos Makris vyrůstal v Nikósii, žil také v Manchesteru, Londýně, od roku 2001 žije v Dublinu. Jeho nejnovější knihou je The Architecture of Chance (Wurm Press, 2015). Podílel se na uspořádání dvojjazyčné antologie Centrifugal: Contemporary Poetry from Dublin and Guadalajara (EBL-Cielo Abierto / Conaculta, 2014) a v září 2014 produkoval a organizoval projekt Yes But Are We Enemies, sérii básnických vystoupení po celém Irsku, na nichž se podílelo více než 40 autorů. Je redaktorem poezie časopisu gorse. @c_makris

~

Christodoulos Makris grew up in Nicosia, and has also lived in Manchester, London and since 2001 in Dublin. His most recent book is The Architecture of Chance (Wurm Press, 2015). He co-edited the bilingual exchange anthology Centrifugal: Contemporary Poetry from Dublin and Guadalajara (EBL-Cielo Abierto / Conaculta, 2014) and in September 2014 produced and co-curated Yes But Are We Enemies, an Ireland-wide tour of poetry collaborations that involved more than 40 poets. He is the poetry editor of gorse journal. @c_makris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s