Accompanying Events

VIDEOINSTALLATION / VIDEOINSTALACE

Po dobu trvání festivalu bude v prostoru videogalerie NOD zdarma ke shlédnutí krátkodobá instalace video artu a video poezie zkoumající interaktivní technologie, práci s typografií atd.

Over the course of the festival there will be a short-term free videoinstallation in the spaces of the video gallery NOD which will present works of video art and video poetry exploring interactive technologies, typography etc.

Kurátoři / Curators: Ewelina Chiu et. al.


PUBLIC DEBATES / VEŘEJNÉ DISKUZE

Abychom lépe představili témata festivalu, připravili jsme pro vás dvě veřejné diskuze, kde se můžete setkat s básníky z festivalu.

To introduce the topic of the festival better, we have prepared two public debates for you where you can also meet the festival poets.


MONDAY / PONDĚLÍ 18.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – DEBATE ON SOUND POETRY

16:00, tranzitdisplay, entry free / vstupné zdarma, language / jazyk: ENG

Fb event: https://www.facebook.com/events/1638776103008666/

Básníci Jaap Blonk, Petr Váša a Samuel Vriezen diskutují o fonické poezii v tvůrči praxi. Moderuje Ian Mikyska.

The poets Jaap Blonk, Petr Váša and Samuel Vriezen discuss sound poetry as a creative practice. Moderated by Ian Mikyska.


TUESDAY / ÚTERÝ 19.5.

PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL – DEBATE ON TRANSLOCAL WRITING

16:00, tranzitdisplay, entry free / vstupné zdarma, language / jazyk: ENG

Fb event: https://www.facebook.com/events/1633681780186661/

Spisovatelé Louis Armand, Christodoulos Makris a Phil Hammial diskutují o psaní v mezerách mezi národními literaturami, tedy o tvorbě takzvaných translokálních autorů. Moderují David Vichnar a Olga Pek.

The writers Louis Armand, Christodoulos Makris and Phil Hammial debate on writing in-between the national literatures, i.e. writing as a so-called translocal writer. Moderated by David Vichnar and Olga Pek.


PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL ON THE ROAD

V rámci festivalu se také uskuteční čtení v Berlíně, Brně, Ostravě a Londýně.

As part of the festival, readings will also happen in Berlin, Brno, Ostrava and London.

 

VLAK 5 / VERMIN ON THE MOUNT BERLIN: 15 May 2015, Normal Bar, 19:00

Fb event: https://www.facebook.com/events/1575784012694506/

VLAK 5 / VERMIN ON THE MOUNT BRNO: 16 May, Skleněná louka, 19:00

Fb event: https://www.facebook.com/events/389511421173417/

VLAK 5 / VERMIN ON THE MOUNT LONDON: 23 May, Top Office Machines, 19:00

Fb event: https://www.facebook.com/events/371778479674361/

 
DOZVUKY PRAGUE MICROFESTIVALU:

 
SAMUEL VRIEZEN a STRATOCLUSTER v galerii PLATO – 21. května, OSTRAVA

http://plato-ostrava.cz/samuel-vriezen-nl-a-stratocluster-cz/

Fb event: https://www.facebook.com/events/829646827127009/ and https://www.facebook.com/events/1437652753217423/

 
SAMUEL VRIEZEN a STRATOCLUSTER na Skleněné louce – 22. května, BRNO

Fb event: https://www.facebook.com/events/1429620610689036/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s