Jaap Blonk

Jaap Blonk

Jaap Blonk (narozen 1953 ve Woerdenu, Holandsko) je skladatel-samouk, performer a básník. Studoval matematiku a muzikologii, ale studia nedokončil. Na konci 70. let začal hrát na saxofon a skládat hudbu. O několik let později si uvědomil svůj potenciál pro práci s hlasem, zprvu při recitaci poezie, posléze začal vystupovat s improvizacemi a vlastními skladbami. Téměř po dvě desetiletí mu byl základním prostředkem objevování a rozvíjení nových zvuků právě hlas. Okolo roku 2000 začal Blonk pracovat s elektronikou, nejdříve pracoval s nahrávkami svého hlasu, poté se začal věnovat i čistě syntetickému zvuku.  Roku 2006 přestal na rok vystupovat. S novým zájmem se tehdy vrátil k matematice a zkoumá možnosti algoritmické kompozice při skládání hudby, v animaci a poezii.Jako vokalista je Jaap Blonk jedinečný svým charismatickým vystupováním a až dětsky svobodným pojetím improvizace, zároveň ale důsledně ctí strukturu vystoupení. Vystupoval po celém světě, na všech kontinentech. Použití elektroniky jeho koncerty výrazně obohacuje a rozšiřuje jim záběr.

Kromě sólových vystoupení spolupracoval s mnoha hudebníky a formacemi z oblasti současné a improvizované hudby, např. s Majou Ratke, Matsem Gustafssonem, Joan La Barbara, The Ex, Nizozemským dechovým orchestrem a The Ebony Band. Uvedl v premiéře několik skladeb německé skladatelky Caroly Bauckholt, včetně jedné skladby pro hlas a orchestr. Na objednávku festivalu Donaueschinger Musiktage napsal v roce 2002 sólovou skladbu pro hlas. Několikrát spolupracoval s digitálním vizuálním umělcem Golanem Levinem.

Blonk pracuje pro rozhlas a televizi, je autorem několika rozhlasových her. Vytváří také velkoformátové verze svých partitur, které vystavuje.
Vlastní hudební vydavatelství Kontrans, které dosud vydalo 21 nahrávek. Další Blonkovy nahrávky vyšly u vydavatelství Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records a Scumbag Relations.
V roce 2012 vydal knihu a CD Traces of Speech (Hybriden-Verlag, Berlín). V srpnu 2013 vyšel pod názvem KLINKT obsáhlý výbor z jeho zvukové poezie ve formě knihy a dvou CD.

~

Jaap Blonk (born 1953 in Woerden, Holland) is a self-taught composer, performer and poet. He went to university for mathematics and musicology but did not finish those studies. In the late 1970s he took up saxophone and started to compose music. A few years later he discovered his potential as a vocal performer, at first in reciting poetry and later on in improvisations and his own compositions. For almost two decades the voice was his main means for the discovery and development of new sounds. From around the year 2000 on Blonk started work with electronics, at first using samples of his own voice, then extending the field to include pure sound synthesis as well. He took a year off of performing in 2006. As a result, his renewed interest in mathematics made him start a research of the possibilities of algorithmic composition for the creation of music, visual animation and poetry.

As a vocalist, Jaap Blonk is unique for his powerful stage presence and almost childlike freedom in improvisation, combined with a keen grasp of structure. He has performed around the world, on all continents. With the use of live electronics the scope and range of his concerts has acquired a considerable extension.

Besides working as a soloist, he collaborated with many musicians and ensembles in the field of contemporary and improvised music, like Maja Ratkje, Mats Gustafsson, Joan La Barbara, The Ex, the Netherlands Wind Ensemble and the Ebony Band. He premiered several compositions by the German composer Carola Bauckholt, including a piece for voice and orchestra. A solo voice piece was commissioned by the Donaueschinger Musiktage 2002. On several occasions he collaborated with visual computer artist Golan Levin.
Blonk’s work for radio and television includes several commissioned radio plays. He also makes larger-scale drawings of his scores, which are being exhibited.

He has his own record label, Kontrans, featuring a total of 21 available releases so far. Other Blonk recordings appeared on Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records and Scumbag Relations.
His book/CD ‘Traces of Speech’ was published in 2012 by Hybriden-Verlag, Berlin. A comprehensive collection of his sound poetry came out as a book with 2 CDs in August, 2013, entitled “KLINKT”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s